Detail Order #1412

ORDER ID #1412
Waktu 28 Oct 2019 06:17
Nama Pembeli Sense Sensendi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 1910281xxxx
Harga Rp. 2.064
Harga Paypal $0.17
Nomor Hp/Telepon 08966394xxxx
Status SUCCESS
SN 1028061927181566102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0