Detail Order #1411

ORDER ID #1411
Waktu 28 Oct 2019 06:13
Nama Pembeli Sense Sensendi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 1910281xxxx
Harga Rp. 5.449
Harga Paypal $0.46
Nomor Hp/Telepon 08966394xxxx
Status SUCCESS
SN 1028061613193268101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0