Detail Order #1395

ORDER ID #1395
Waktu 27 Oct 2019 13:56
Nama Pembeli Zein Kucrut
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 50K
Nomor Transaksi 19102711xxxx
Harga Rp. 51.175
Harga Paypal $4.30
Nomor Hp/Telepon 08961643xxxx
Status SUCCESS
SN 1027135922143295101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0