Detail Order #1394

ORDER ID #1394
Waktu 27 Oct 2019 11:15
Nama Pembeli Dede Setiadi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 19102711xxxx
Harga Rp. 103.295
Harga Paypal $8.67
Nomor Hp/Telepon 08532427xxxx
Status SUCCESS
SN DEDE SETIADI/20191027112248112247
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0