Detail Order #1393

ORDER ID #1393
Waktu 27 Oct 2019 07:53
Nama Pembeli AGUS TINI
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 20K
Nomor Transaksi 1910271xxxx
Harga Rp. 22.075
Harga Paypal $1.85
Nomor Hp/Telepon 0898719xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0