Detail Order #1389

ORDER ID #1389
Waktu 26 Oct 2019 20:12
Nama Pembeli AGUS TINI
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 100K
Nomor Transaksi 19102613xxxx
Harga Rp. 103.875
Harga Paypal $8.72
Nomor Hp/Telepon 0898719xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08987199925-10262016563196701
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0