Detail Order #1387

ORDER ID #1387
Waktu 26 Oct 2019 19:16
Nama Pembeli Ikhsan Nirio
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 10K
Nomor Transaksi 19102612xxxx
Harga Rp. 11.395
Harga Paypal $0.96
Nomor Hp/Telepon 08127631xxxx
Status SUCCESS
SN 9102619291921483170
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0