Detail Order #1378

ORDER ID #1378
Waktu 26 Oct 2019 08:46
Nama Pembeli Eliana Grande
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 1910261xxxx
Harga Rp. 6.890
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08382194xxxx
Status SUCCESS
SN TKXL1026483556
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0