Detail Order #1375

ORDER ID #1375
Waktu 26 Oct 2019 08:08
Nama Pembeli AGUS TINI
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 15K
Nomor Transaksi 1910261xxxx
Harga Rp. 18.575
Harga Paypal $1.56
Nomor Hp/Telepon 0898719xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08987199925-10260811223187534
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0