Detail Order #1370

ORDER ID #1370
Waktu 26 Oct 2019 02:21
Nama Pembeli Arbi Maesandi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 3hr
Nomor Transaksi 1910261xxxx
Harga Rp. 6.375
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08560251xxxx
Status SUCCESS
SN 01759500010104512485
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0