Detail Order #1366

ORDER ID #1366
Waktu 25 Oct 2019 22:28
Nama Pembeli Mitha Ferdiana
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 3K
Nomor Transaksi 19102513xxxx
Harga Rp. 4.112
Harga Paypal $0.35
Nomor Hp/Telepon 0898700xxxx
Status SUCCESS
SN 1025223016108904102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0