Detail Order #1365

ORDER ID #1365
Waktu 25 Oct 2019 21:11
Nama Pembeli Pandu Wibisono
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 50K
Nomor Transaksi 19102513xxxx
Harga Rp. 51.175
Harga Paypal $4.30
Nomor Hp/Telepon 089534669xxxx
Status SUCCESS
SN 1025211210162410102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0