Detail Order #1356

ORDER ID #1356
Waktu 25 Oct 2019 11:22
Nama Pembeli ARIF AJI
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19102511xxxx
Harga Rp. 11.365
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 0899803xxxx
Status SUCCESS
SN 1025112644194882101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0