Detail Order #1352

ORDER ID #1352
Waktu 25 Oct 2019 01:56
Nama Pembeli Hasan Nur Hadi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 1910251xxxx
Harga Rp. 6.384
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 0898594xxxx
Status SUCCESS
SN 1025020915105063102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0