Detail Order #1331

ORDER ID #1331
Waktu 23 Oct 2019 20:20
Nama Pembeli Deni Budi Prakosa
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 50K
Nomor Transaksi 19102312xxxx
Harga Rp. 51.175
Harga Paypal $4.30
Nomor Hp/Telepon 0897925xxxx
Status SUCCESS
SN 1023202416196040101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0