Detail Order #1309

ORDER ID #1309
Waktu 22 Oct 2019 08:28
Nama Pembeli Sense Sensendi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 15K
Nomor Transaksi 1910221xxxx
Harga Rp. 17.980
Harga Paypal $1.51
Nomor Hp/Telepon 08311291xxxx
Status SUCCESS
SN 10115329742201
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0