Detail Order #1307

ORDER ID #1307
Waktu 22 Oct 2019 08:19
Nama Pembeli Sense Sensendi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 20K
Nomor Transaksi 1910221xxxx
Harga Rp. 21.180
Harga Paypal $1.78
Nomor Hp/Telepon 08966394xxxx
Status SUCCESS
SN 1022082478040827
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0