Detail Order #1301

ORDER ID #1301
Waktu 21 Oct 2019 21:15
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19102113xxxx
Harga Rp. 6.384
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 0899947xxxx
Status SUCCESS
SN 1021091678020573
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0