Detail Order #1292

ORDER ID #1292
Waktu 20 Oct 2019 20:54
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19102012xxxx
Harga Rp. 6.370
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 08963005xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0