Detail Order #1290

ORDER ID #1290
Waktu 20 Oct 2019 19:53
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 7hr
Nomor Transaksi 19102012xxxx
Harga Rp. 10.675
Harga Paypal $0.90
Nomor Hp/Telepon 08566499xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0