Detail Order #1289

ORDER ID #1289
Waktu 20 Oct 2019 19:49
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19102012xxxx
Harga Rp. 6.890
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08382187xxxx
Status SUCCESS
SN 19102040828572
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0