Detail Order #1287

ORDER ID #1287
Waktu 20 Oct 2019 19:24
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19102012xxxx
Harga Rp. 6.370
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 0898798xxxx
Status SUCCESS
SN 1020192712156794102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0