Detail Order #1283

ORDER ID #1283
Waktu 20 Oct 2019 04:36
Nama Pembeli Aziz Hariwibowo
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 1910201xxxx
Harga Rp. 3.075
Harga Paypal $0.26
Nomor Hp/Telepon 08962907xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0