Detail Order #1273

ORDER ID #1273
Waktu 19 Oct 2019 17:10
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19101912xxxx
Harga Rp. 6.890
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08311434xxxx
Status SUCCESS
SN 99971019176038
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0