Detail Order #1272

ORDER ID #1272
Waktu 19 Oct 2019 17:06
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19101912xxxx
Harga Rp. 6.370
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 08953172xxxx
Status SUCCESS
SN 1019170751142228102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0