Detail Order #1133

ORDER ID #1133
Waktu 10 Oct 2019 08:55
Nama Pembeli NURHAYATI, ,
Status Paypal VERIFIED
Produk AXIS 100K
Nomor Transaksi 1910101xxxx
Harga Rp. 101.950
Harga Paypal $8.56
Nomor Hp/Telepon 08314327xxxx
Status SUCCESS
SN 66511010037554
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0