Detail Order #1124

ORDER ID #1124
Waktu 09 Oct 2019 19:11
Nama Pembeli AHMAD ZAELANI
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 3hr
Nomor Transaksi 19100912xxxx
Harga Rp. 6.355
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 08586365xxxx
Status SUCCESS
SN 01742900009975675459
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0