Detail Order #1122

ORDER ID #1122
Waktu 09 Oct 2019 15:51
Nama Pembeli Febri Triantoko
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19100911xxxx
Harga Rp. 11.366
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08969906xxxx
Status SUCCESS
SN 1009155347182578101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0