Detail Order #1102

ORDER ID #1102
Waktu 07 Oct 2019 19:04
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19100712xxxx
Harga Rp. 6.370
Harga Paypal $0.53
Nomor Hp/Telepon 08964831xxxx
Status SUCCESS
SN 1007190606134561102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0