Detail Order #1101

ORDER ID #1101
Waktu 07 Oct 2019 18:58
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19100712xxxx
Harga Rp. 11.366
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08969930xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0