Detail Order #1088

ORDER ID #1088
Waktu 06 Oct 2019 20:27
Nama Pembeli Roki Zulti
Status Paypal VERIFIED
Produk Voucher PLN 20000
Nomor Transaksi 19100612xxxx
Harga Rp. 21.750
Harga Paypal $1.83
Nomor Pelanggan PLN 13108155xxxx
Nomor Hp/Telepon 08127338xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0