Detail Order #1076

ORDER ID #1076
Waktu 06 Oct 2019 00:23
Nama Pembeli Susilo Susilo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 1910061xxxx
Harga Rp. 6.900
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08380241xxxx
Status SUCCESS
SN 19102017201455
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0