Detail Order #1037

ORDER ID #1037
Waktu 02 Oct 2019 19:52
Nama Pembeli Eki Oktafrianto
Status Paypal VERIFIED
Produk XL 50K
Nomor Transaksi 19100213xxxx
Harga Rp. 51.775
Harga Paypal $4.35
Nomor Hp/Telepon 08780463xxxx
Status SUCCESS
SN 99971002172613
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0