Detail Order #1022

ORDER ID #1022
Waktu 01 Oct 2019 06:18
Nama Pembeli ALIF JACK
Status Paypal UNVERIFIED
Produk XL 5K
Nomor Transaksi 1910011xxxx
Harga Rp. 6.900
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08777133xxxx
Status SUCCESS
SN 19102008718530
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0